Toerisme Anderlecht

Activiteit: 

Kanaal Charleroi-Brussel: van Anderlecht naar Sint-Jans-Molenbeek.

Wandeling met gids 14.00 & 16.00 uur 

Dit kanaal, dat vroeger werd gebruikt voor het transport van steenkool, is in 1832 officieel geopend, maar de plannen ervoor dateren van veel langer geleden. Het kanaal heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Brussel tot belangrijkste industriestad van het land in de 19e eeuw in termen van werkgelegenheid!  In de gemeente Anderlecht ontwikkelden zich een groot slachthuis, verschillende fabrieken, waaronder brouwerijen en meelfabrieken, die getuigen van een grote welvaart in die periode!  En hoe is het nu? Voor deze wijken is er nu een regionaal masterplan ter coördinatie van de renovaties en nieuwe projecten die moeten leiden tot een nieuwe combinatie van bedrijvigheid, huisvesting en aantrekkelijk openbare ruimten. Ook Europa investeert hierin.  Tijdens de wandeling zien we welke toekomstperspectieven er zijn voor deze waterweg en wat er voor de stad op het spel staat.

 

Foto's: 
 
Adres: 
1070 Anderlecht