Dorp van de Gemeenten

Zondag 5 mei
Warande Park
Dit jaar worden de Brusselse gemeenten geëerd !
 
In het dorp van de gemeenten kunt u de gemeenten en hun sociaal-culturele aanbod ontdekken in de vorm van leuke en interactieve activiteiten.
 
 
Aaanwezige gemeenten :